SUP scan

In 2021 moet elk bedrijf voldoen aan de nieuwe EU regelgeving rond Single Use Plastics (Single Use Plastic Directive). Daarnaast is er Nederlandse wetgeving in de maak met doelen voor hergebruik in plaats van single use verpakkingen. Als bedrijf wil je hier tijdig aan voldoen, met toekomstbestendige oplossingen, die betaalbaar zijn en optimale marketingmogelijkheden blijven bieden. Met het opvolgen van de SUP scan van SUPZero voldoet u op tijd en gegarandeerd aan deze nieuwe regelgeving. Daarnaast krijgt u perspectief op een breed palet aan creatieve zero-waste oplossingen op maat die potentieel nog veel meer milieuwinst kunnen realiseren voor uw bedrijf. Reële kans dat dit actieplan zichzelf vlot uitbetaald in besparingen voor uw onderneming.

De SUP scan brengt systematisch in kaart gebracht welke stromen SUPs en verpakkingsafval er door uw bedrijf lopen. Van verborgen microplastics in producten tot disposables, en primaire, secundaire en vervoerd verpakkingen binnen bedrijfsprocessen. Een SUP scan is uiteraard ook op maat toe te passen, zoals op een specifiek productassortiment.

Dit systematische overzicht -dat in kaart wordt gebracht met betrokkenheid van de verschillende belanghebbende disciplines- is het vertrekpunt voor nadere analyse en plan van aanpak.

De output hiervan is een actieplan op maat om zoveel mogelijk winst te boeken bij het verkleinen van de plasticfootprint van uw bedrijf. Dat gaat niet alleen om het verminderen van plastic, maar ook om het verzilveren van groene keuzes in effectieve marketing en klantcommunicatie. Dat is een asset van SUPzero. Een plan van aanpak naar aanleiding van een SUP scan bevat daarom concrete suggesties en ideeën voor het optimaal vermarkten van uw uw zero-waste keuzes richting uw klant.

Met het tijdig uitvoeren en opvolgen van adviezen naar aanleiding van de SUP scan bent u er zeker van dat uw bedrijf voldoet aan de SUP regelgeving van de EU.