SUP scan

Op 3 juli 2021 wordt de nieuwe EU regelgeving rond Single Use Plastics (Single Use Plastic Directive) van kracht waar alle bedrijven aan moeten voldoen. Daarnaast is er Nederlandse wetgeving in de maak waarmee hergebruik in plaats van single use verpakkingen wordt gestimuleerd. Als bedrijf wil je hier tijdig aan voldoen, met toekomstbestendige oplossingen, die betaalbaar zijn en optimale marketingmogelijkheden bieden. Hiervoor heeft SUPZero de SUP scan ontwikkeld: Een tool waarmee die systematisch plastics in het totale bedrijfshuishouden in beeld brengt en perspectief biedt met een breed palet aan circulaire en zero-waste oplossingen op maat. Naast de winst voor het milieu is er een reële kans dat het uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de SUPscan zichzelf vlot uitbetaalt in besparingen voor uw onderneming.

De SUP scan brengt systematisch in kaart gebracht welke stromen SUPs en verpakkingsafval er door uw bedrijf lopen. Van verborgen microplastics in producten tot disposables, en primaire, secundaire en vervoerd verpakkingen binnen bedrijfsprocessen. Een SUP scan is uiteraard ook op maat toe te passen, zoals op een specifiek productassortiment.

Dit systematische overzicht -dat in kaart wordt gebracht met betrokkenheid van de verschillende belanghebbende disciplines- is het vertrekpunt voor nadere analyse en plan van aanpak.

De output hiervan is een actieplan op maat om zoveel mogelijk winst te boeken bij het verkleinen van de plasticfootprint van uw bedrijf. Dat gaat niet alleen om het verminderen van plastic, maar ook om het verzilveren van groene keuzes in effectieve marketing en klantcommunicatie. Dat is een asset van SUPzero. Een plan van aanpak naar aanleiding van een SUP scan bevat daarom concrete suggesties en ideeën voor het optimaal vermarkten van uw uw zero-waste keuzes richting uw klant.

Met het tijdig uitvoeren en opvolgen van adviezen naar aanleiding van de SUP scan bent u er zeker van dat uw bedrijf voldoet aan de deadlines zoals geformuleerd in verschillende fasen waarin de SUP regelgeving van de EU in werking treedt.