Zero Waste scan

SUPZero heeft een handige tool ontwikkeld waarmee afvalstromen in een totale bedrijfshuishouding in beeld komen. Daarna leidt de tool naar perspectief op passende circulaire en zero-waste oplossingen op maat. Naast de winst voor het milieu is er een reële kans dat het uitvoeren van het actieplan naar aanleiding van de Zero Waste scan zichzelf vlot uitbetaalt in besparingen voor de onderneming.

De Zero Waste scan brengt systematisch in kaart gebracht welke stromen single use plastics en ander (verpakkings)afval er door uw bedrijf lopen. Van verborgen microplastics in producten tot disposables, en primaire, secundaire en vervoersverpakkingen binnen bedrijfsprocessen. Een Zero Waste scan is uiteraard ook op maat toe te passen, zoals op een specifiek productassortiment.

Dit systematische overzicht -dat in kaart wordt gebracht met betrokkenheid van de verschillende belanghebbende disciplines- is het vertrekpunt voor nadere analyse en plan van aanpak.

De output hiervan is een Zero Waste actieplan op maat om zoveel mogelijk winst te boeken bij het verkleinen van de afvalfootprint van uw bedrijf. Dat gaat niet alleen om het verminderen van plastic, maar ook om het verzilveren van groene keuzes in effectieve marketing en klantcommunicatie. Dat is een asset van SUPzero. Een plan van aanpak naar aanleiding van een Zero Waste scan bevat daarom concrete suggesties en ideeën voor het optimaal vermarkten van uw uw zero-waste keuzes richting uw klant.

Met het uitvoeren en opvolgen van adviezen naar aanleiding van de Zero Waste scan heeft u een stevige leidraad in handen waarmee uw bedrijf tijdig klaar kan zijn is voor steeds strenger wordende wetgeving op het gebied van verpakkingsafval (PPWR en SUPD) of liever nog, uw bedrijf kan zich onderscheiden als duurzame koploper ver voor de wetgeving uit.