SDG’s

Plastic is het grootste deel van ons afval als consument en vaak ook van bedrijfsafval is plastic het grootste volume. Overstappen naar Zero Waste oplossingen binnen je onderneming draagt direct bij aan wereldwijde duurzaamheidsdoelen; de Sustainable Development Goals .

12 Verantwoorde consumptie en productie

Zero Waste oplossingen waarbij herbruikbare verpakkingen single use plastic overbodig wordt dragen bij aan verantwoorde productie en consumptie door lager gebruik van eindige grondstoffen en een uiteindelijke verandering van mentaliteit weg van de wegwerpcultuur, waardoor verpakkingen een herwaardering krijgen en juist zo lang mogelijk gebruikt worden.

14 Gezond leven onder water

Zero Waste oplossingen zorgen voor minder plastic afval, waardoor er ook minder in het aquatisch milieu zal lekken. Jaarlijks belandt 800 mio ton plastic via land en waterwegen wereldwijd in oceanen. Slecht recyclebaar plastic dat weinig economische waarde heeft kunnen we met Zero Waste oplossingen juist minimaliseren.

17 Partnerships voor de SDG’s

In je eentje is lastig om een systeem te veranderen. Zero Waste oplossingen krijgen de de grootste impact als meerdere ketenpartners daarvoor samenwerken. Met dezelfde waarden voor ogen, worden klanten, retailers, producten en recyclers partners voor dezelfde doelen. Partners in de transitie weg de wegwerpcultuur naar duurzame oplossingen voor verpakken met minimale belasting voor het milieu.

Samenwerken met SUPZero betekent concreet bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.