Portfolio

Foto: Yasmin Hargreave | Albert Heijn

Implementatie AH Verpakkingsvrij

In de Albert Heijn XL in Rotterdam, Hilligersberg is het mogelijk om vrijwel al je dagelijkse benodigdheden te kopen en zónder wegwerpverpakkingen thuis te komen. Niet eerder koos een Nederlandse supermarkt vanuit duurzaamheidsoogpunt voor het implementeren van zo’n systemische verandering. www.SUPZero.nl begeleidt de implementatie van het circulaire verpakkingsconcept AH Verpakkingsvrij en ondersteunt met know-how van Zero Waste oplossingen en het laten aanslaan daarvan bij het publiek. De ambitie van Albert Heijn is om dit concept naar 50 winkels uit te rollen. 

Om verpakkingsvrij winkelen zo kansrijk mogelijk te maken is er naast de technische realisatie van het circulaire verpakkingssysteem in de winkel ook veel aandacht besteed aan de communicatie rondom de introductie van het concept. SUPZero en Zero Waste Nederland werken in co-creatie om principes van gedragsverandering te integreren bij de introductie van oplossingen die tot minder afval leiden. 

Nieuwsbericht AH: https://lnkd.in/emkpSHgV

Implementatie Onverpakte verkoop met Smart dispensers bij De Aanzet

De Aanzet voert Echte prijzen en laat je eerlijk betalen voor verborgen kosten in de supply chain.

SUPZero, Odin en De Aanzet werken aan de implementatie van onverpakte verkoop en willen zo ook de milieu-impact van verpakkingen verkleinen. Door met slimme dispensers te werken, en herbruikbare verpakkingen te stimuleren sparen klanten weg-werpverpakkingen uit. Dat scheelt veel uitstoot en afval en helpt bij het normaal maken van nieuw normgedrag: hergebruik in plaats van wegwerp. De Aanzet loopt voorop met het implementeren van True Pricing en nu dus ook met het verkleinen van de verborgen impact van verpakkingen. Onderzoek naar de consumentengedrag, specifiek de adoptie en retentie van nieuw winkelgedrag met herbruikbare containers maakt onderdeel uit van dit project. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het experimenteerprogramma echte prijzen dat gefaciliteerd wordt vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Waste scan & Zero Waste strategie voor vaste planten kweker Griffioen Wassenaar

SUPZero voerde voor Griffioen Wassenaar een grondige analyse van grondstoffenstromen uit, waarna een strategie is gemaakt voor het zo low-waste mogelijk opnieuw inrichten van bedrijfsprocessen. Door de grote afhankelijkheid in de sierteelt van (gerecycled) plastic spreekt de plasticfootprint tot de verbeelding. De analyse leverde een duidelijk overzicht op van de verschillende grondstoffen en ook de invloedssfeer van het bedrijf in de keten. SUPZero ontwikkelde op basis van de grondstofanalyse een Zero Waste strategie met de medewerkers van Griffioen om tot passende alternatieve oplossingen die èn werken en tot 75% minder wegwerpplastic en een veel lagere milieudruk leiden. Griffioen Wassenaar heeft het plan omarmt en is ambitieus bezig met de implementatie ervan.

Het is ons met SUPZero gelukt om ideeën om te zetten naar een effectief plan van aanpak om ons afval fors omlaag te brengen en circulair te gaan werken. Door iedereen bij dat proces te betrekken is er direct draagvlak en impuls.

Arie W Ravensbergen, Griffioen Wassenaar.

Zero Waste Assessment van DIY productassortiment

Assessment van product/verpakkingscombinaties van PRAXIS voor Maxeda DIY vanuit Zero Waste principes en de actuele recycling praktijk. Praxis wil verpakkingen verminderen in de totale keten zodat consumenten en Praxis zelf minder verpakkingsafval creëren en kunnen klussen met een minimum aan verpakkingsafval.

Marketing Strategie voor recycling innovator Filigrade

Beeld: Filigrade Curv Code

Filigrade heeft CurvCode ontwikkelt; Een innovatieve codeer en sorteertechniek die het mogelijk maakt om plastic voedselverpakkingen bij recycling te sorteren in zuivere monostromen. Met deze ketenoplossing kunnen voedselverpakkingen die nu nog meestal verbrand worden hoogwaardig gerecycled kunnen worden in de toekomst weer nieuwe voedingsverpakkingen kunnen worden. SUPZero is gevraagd om de award-winning Curv Code technologie goed in de markt te zetten zodat CurvCoding straks het toverwoord is als je het over circulair gebruik van eenmalige voedselverpakkingen gaat.

Schrijven over low-waste leven

Voor de Gemeente Zeist en het Publiek Private Partnership Samen Duurzaam Zeist schrijft en publiceert SUPZero artikelen om inwoners te inspireren bewuster om te gaan met grondstoffenstromen. Met lokaal georganiseerde zero-waste en recycle oplossingen maar ook met eigen evenementen inspireren we Zeistenaren om hun afval te verminderen. Van het promoten van lokale ondernemers waar Zeistenaren terecht kunnen met eigen herbruikbare verpakkingen, tot het aanleggen van je eigen composthoop.

Trashpackers.org

Tijmen Sissing begon als backpacker met het opruimen van een strand in Azie. Nog voor het einde van zijn Clean-up ging dat viral. Sindsdien sloten duizenden reizigers en bewoners zich aan bij Clean-up activiteiten: De Trashpacker movement was geboren. SUPZero helpt Trashpackers.org met het aanscherpen van haar strategische positionering en fundingstrategie zodat -als er weer gereisd kan worden- de campagneorganisatie goed voorgesorteerd staat om low-waste reizen als nieuwe standaard te bepleiten door middel van positieve acties waarbij verbinding super belangrijk is. (En tegenwoordig kan reizen dus ook heel dichtbij zijn;)

Plastic Soup Surfer

Fotografie Eelkje Colmjon.

SUPZero ontwikkelde een kansrijke positionering en meerjarenstrategie 2020-2023 voor de innovatieve campagne en lobby organisatie tegen vervuilend plastic van Merijn Tinga. Vervolgens wierf SUPZero de fondsen om realisatie van de plannen mogelijk te maken.