Zero Waste Netwerk

SUPZero werkt met een flink netwerk aan professionele kennispartners, leveranciers en mediapartners uit de creatieve sector samen om de beste passende totaalconcepten voor verpakkingsvrij winkelen te kunnen creëren voor food en non-food retail. Een kleine greep;

MIWA

MInimal WAste is een Tjechische onderneming die smart technologie combineert met dispensers en herbruikbare verpakkingen om afvalvrij winkelen op grote schaal mogelijk te maken. Uit onafhankelijke LCA studie blijkt dat het MIWA ecosysteem tot 71% vermindering van milieu-impact oplevert ten opzichte van voorverpakt. SUPZero representeert en distribueert MIWA exclusief voor het Nederlandse taalgebied.

Wageningen University & Research

Wageningen Universiteit heeft een onderzoeksgroep die zich richt op alle aspecten van duurzaam verpakken. Van consumentengedrag in relatie tot duurzaamheid, alternatieven en recyclebaarheid van single use plastics en (voedsel)verpakkingen. De mogelijkheid bestaat om rond kennisvragen/ testvragen in pilots in samenwerking met Wageningen University Research te verkennen bij het aangaan van samenwerking met SUPZero.

Zero Waste Europe

Zero Waste Europe is een kennisplatform over afvalreductie in steden, bedrijven en individuele levensstijl en adviseert de Europese Commissie bij beleidsontwikkeling. SUPZero is betrokken bij Zero Waste Europe en participeert in de werkgroep rond Reuse oplossingen. Zero Waste Europe publiceert haar studies over initiatieven op gemeentelijk niveau, maar ook over bedrijven in verschillende sectoren die zich actief bezighouden met afvalreductie. Ze specialiseren in gedegen en onderbouwde informatie over zero waste in business.

KIDV

SUPZero is lid van de Community of Practice rond Reusable Packaging van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken.

Zerowastedispenser

Zerowastedispenser.com is een jonge onderneming uit België die prachtige bulk dispensers vervaardigt van zuiver glas en RVS. Qua hygiene zijn deze inerte materialen onovertroffen en dus zeer geschikt om voedsel in te presenteren en te bewaren.

Zero Waste Nederland

Zero Waste Nederland is een burgerinitiatief dat Nederlanders met activiteiten en informatie stimuleert om een low waste lifestyle te leven. De raamsticker van Zero Waste Nederland ‘Neem gerust uw eigen verpakking mee’ hangt inmiddels op meer dan 8000 winkelruiten in Nederland.

Achtergronden Zero Waste

Ter introductie op Zero Waste voor bedrijven vind je hier achtergronden over de opkomst van Zero Waste als lifestyle, links naar kennisorganisaties die relevant werk doen ten behoeve van Zero Waste oplossingen in business, en verwijzingen naar zero waste ondernemers.

Zero Waste Home, Bea Johnson. Grondlegster van Zero Waste als lifestyle uit Amerika. In tegenstelling tot in Europa zijn Bulk alleys in Amerika gangbaar. Haar boek ‘Zero Waste Home, ultimate guide to simplifying your life by reducing your waste’ uit 2013 heeft wereldwijd de opkomst van verpakkingsvrije (niche)winkels geboost en ook de vraag van consumenten naar alternatieven voor voorverpakte goederen gekickstart.

LOOP een initiatief van TerraCycle om verpakkingsvrij winkelen aan te bieden in samenwerking met A brands. Momenteel in testfase in Amerika. CEO Tom Szaky gaf het boek uit ‘The future of packaging’ wat vanuit industrieperspectief weergeeft welke ontwikkelingen de industrie zelf voor ogen heeft. Opruimen en recyclen worden daarin nog als belangrijkste strategieën gezien. Inmiddels is er met Loop dus aandacht voor onverpakt, hervulbare verpakkingen en de test in combinatie met thuisbezorging.

Bepakt, index van zero waste supermarkten wereldwijd

Unpacked initiatiefnemer in het verenigd koninkrijk om de lokale markt klaar te maken voor verpakkingsvrij winkelen. Dit jaar resulteerde hun effort in pilots bij de grote keten Waitrose die nu wegens succes het Waitrose Unpacked concept uitbreidt naar meer winkels

Original Unverpackt in Berlijn. Initiatiefnemer eerste verpakkingsvrije winkel in Duitsland. Inmiddels voorbeeld van een beweging waardoor er inmiddels dagelijks verpakkingsvrije winkels bijkomen in Duitsland.