Netwerk

SUPZero werkt met een flink netwerk aan professionele kennispartners, verpakkingsdeskundigen, leveranciers en mediapartners uit de creatieve sector samen om de beste passende totaalconcepten voor verpakkingsvrij winkelen te kunnen creëren voor food en non-food retail. Een kleine greep;

SUPZero is partner van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken en participeert in de Community of Practice rond Reusable Packaging .

Nederlands Plastic Pact

SUPZero is lid van het Nederlandse Plastic Pact waarin de overheid en bedrijven afspraken gemaakt hebben over het verminderen en circulair maken van plastic gebruik voor verpakkingen. Binnen de werkgroep Reduce en Reuse die zich richt op hergebruik en vermindering van plastic is SUPZero de trekker van de pilot ‘Smart Supermarkets’ rond Zero-Waste oplossingen voor Supermarkten. Meer over het Plastic Pact. Dit leidde ondermeer tot het ondertekenen van een intentieverklaring door 4 grote Nederlandse supermarkten om te stoppen met plastic en papieren zakjes op de AGF afdelingen. Hiermee is het handelingsperspectief voor Nederlandse consumenten gekanteld door effectieve samenwerking. Eind 2023 is de uitfasering gerealiseerd door AH, JUMBO, Lidl, Aldi en Plus. Het Plastic Pact is eind 2023 ontbonden.

Wageningen University & Research

Wageningen Universiteit heeft een onderzoeksgroep die zich richt op alle aspecten van duurzaam verpakken. Van consumentengedrag in relatie tot duurzaamheid, alternatieven en recyclebaarheid van single use plastics en (voedsel)verpakkingen. De mogelijkheid bestaat om rond kennisvragen/ testvragen in pilots in samenwerking met Wageningen University Research te verkennen bij het aangaan van samenwerking met SUPZero.

Innovators: Netwerk van Circulaire Systeemoplossers

SUPZero kan implementaties begeleiden met verschillende systemen en herbruikbare verpakkingen en onderhoudt daarvoor uit een breed netwerk van uitvinders, systeem- en materiaalleveranciers en verpakkingskundigen en -ontwerpers. Naar gelang de vraag van de klant stelt SUPZero het optimale team uit het netwerk samen voor het project.

De Zwerm

SUPZero maakt ook deel uit van het duurzaamheidscollectief De Zwerm. De Zwerm bestaat uit 12 experts met een eigen specialisme. Dit varieert van strategisch advies tot impact calculaties en van industrieel design tot niet financiële ESG verslaglegging, certificering en CSRD compliance begeleiding. Samen dekken we als netwerk veel complementaire kennisvelden waardoor we voor klanten grote en complexe projecten in netwerkverband kunnen begeleiden. Onze joint workspace bevindt zich in Driebergen.

Zero Waste Europe

Zero Waste Europe is een kennisplatform over afvalreductie in steden, bedrijven en individuele levensstijl en adviseert de Europese Commissie bij beleidsontwikkeling. SUPZero is betrokken bij Zero Waste Europe en participeert in de werkgroep rond Reuse oplossingen. Zero Waste Europe publiceert haar studies over initiatieven op gemeentelijk niveau, maar ook over bedrijven in verschillende sectoren die zich actief bezighouden met afvalreductie. Ze specialiseren in gedegen en onderbouwde informatie over zero waste in business. Recent rapport over herbruikbare verpakkingen ten opzichte van single use verpakkingen; tot 85% kleinere eco-footprint.

Zero Waste Nederland

Zero Waste Nederland is een stichting die begon als burgerbeweging om Nederlanders met activiteiten en informatie stimuleert om een low waste lifestyle te leven. Inmiddels bestaat de achterban uit 70.000 Nederlanders die actief hun omgeving motiveren om met minder afval te leven. De raamsticker van Zero Waste Nederland ‘Neem gerust uw eigen verpakking mee’ hangt inmiddels op meer dan 8000 winkelruiten in Nederland. SUPZero werkt samen met Zero Waste Nederland rond vragen van bedrijven over het verminderen en voorkomen van bedrijfsafval en biedt inhoudelijk strategisch advies. Zero Waste Nederland belobbiet overheid op nationaal en regionaal en gemeentelijk niveau om afvalpreventie te integreren in beleid. Hoe dit kan laten we zien door Zero Waste weken te organiseren voor gemeenten waarbij veel Nederlanders aan een proeverij van zero waste leven kunnen deelnemen op veel verschillende levensterreinen. Als strategische partner van Zero Waste Nederland helpt SUPZero bouwen aan een groeiend bewustzijn onder Nederlandse consumenten en bij ondernemers dat verpakkingsvrij winkelen en zonder veel afval leven gewoon kan.

Achtergronden Zero Waste

Ter introductie op Zero Waste voor bedrijven vind je hier achtergronden over de opkomst van Zero Waste als lifestyle, links naar kennisorganisaties die relevant werk doen ten behoeve van Zero Waste oplossingen in business, en verwijzingen naar zero waste ondernemers.

Zero Waste Home, Bea Johnson. Grondlegster van Zero Waste als lifestyle uit Amerika. In tegenstelling tot in Europa zijn Bulk alleys in Amerika gangbaar. Haar boek ‘Zero Waste Home, ultimate guide to simplifying your life by reducing your waste’ uit 2013 heeft wereldwijd de opkomst van verpakkingsvrije (niche)winkels geboost en ook de vraag van consumenten naar alternatieven voor voorverpakte goederen gekickstart.