Actueel

SUPZero is lid van het Nederlandse Plastic Pact waarin de overheid en bedrijven afspraken gemaakt hebben over het verminderen en circulair maken van plastic gebruik voor verpakkingen. Binnen de werkgroep die zich richt op hergebruik en vermindering van plastic is SUPZero de trekker van de pilot ‘Smart Supermarket’ rond Zero-Waste oplossingen voor Supermarkten.

Artikelenreeks voor het Publiek Private Partnerschap Samen Duurzaam Zeist. Voor de Gemeente Zeist schrijft en publiceert SUPZero artikelen om inwoners te inspireren bewuster om te gaan met grondstoffen. Met concrete lokaal georganiseerde zero-waste en recycle oplossingen inspireren we Zeistenaren om hun afval te verminderen. Van het promoten van lokale ondernemers waar Zeistenaren terecht kunnen met eigen herbruikbare verpakkingen, tot het aanleggen van je eigen composthoop.