Zero-Waste oplossingen voor bedrijven

SUPZero staat voor de transitie van Single Use Plastic naar Zero Waste. De overgang van een levensstijl die veel verpakkingsafval tot gevolg heeft naar een levensstijl die rekening houdt met de eindigheid van grondstoffen en het belang van een gezonde, schone planeet.

SUPZero houdt bedrijfshuishoudens tegen het licht vanuit Zero Waste principes, en ontwikkelt en implementeert afvalarme totaalconcepten zodat ondernemers en hun klanten veel plastic- en ander verpakkingsafval voorkómen. Wat je niet creëert aan afval, hoeft ook niet afgevoerd te worden en belandt dus ook niet in het milieu. De basis voor ons werk is een grondige grondstoffenanalyse en vervolgens adviseren we de optimale Zero Waste strategie op maat. We bedienen klanten in vele branches, van DIY, Sierteelt en Bouw tot Foodbedrijven bij de overgang naar een low-waste ondernemen.

Naast maatwerk advies implementeert SUPZero nieuwe en veelbelovende systeemoplossingen door samenwerking met verschillende start-ups. De criteria zijn scherp: Zero Waste oplossingen zijn alleen goed als ze:

1 business-wise goed werken,

2 een duidelijk milieuvoordeel opleveren en

3 ondersteunen bij het normaliseren van duurzaam gedrag.

Om die reden begeleidt SUPZero in excellente storytelling zodat klanten en eindconsumenten de nieuwe oplossingen begrijpen, accepteren en omarmen.

Consumentengedrag en aanbod: Winkels zijn dé plek bij uitstek voor positieve verandering in consumentengedrag

Winkels vormen een uniek podium om consumentengedrag te kunnen veranderen. Daar komen vraag en aanbod samen. Op beide vlakken zet SUPZero in om een duurzame gedragsverandering bij consumenten en ondernemers te kunnen realiseren met een kloppende businesscase voor verpakkingsvrij/ -arm aanbod voor de ondernemer als uitgangspunt.

Belangrijk voor een succesvolle implementatie is dat veel aandacht wordt besteed aan bewustwording, klantbeleving en het faciliteren van nieuw milieubewust consumptiegedrag. Daarom wordt met motiverende media (bijvoorbeeld apps en in-store video) gewerkt om het concept en nieuw gedrag goed te laten wennen. 

Als resultaat besparen ondernemer en klantenkring samen duurzaam vele tonnen (plastic)afval en kunnen zij dit gezamenlijke succes vieren. 

Gemiddeld gebruiken Nederlanders 2550 plastic wegwerpverpakkingen per jaar. Van al het nieuwe plastic dat er wordt gemaakt, momenteel zo’n 300 miljoen ton per jaar, is 40% bestemd om wegwerpverpakking te worden. Recyclen en dunnere verpakkingen gaan de plastic crisis niet oplossen. Drastisch minder gebruik van plastic is echt nodig.

Met EU regelgeving en ook nationale wetgeving met circulaire doelstellingen op hergebruik van verpakkingen in aantocht is dit het moment om een Zero Waste strategie te ontwikkelen en te implementeren in je bedrijf. Zero waste shopping is in alle omliggende landen groter dan in Nederland, en ook hier zal de trend zeker doorzetten. De urgentie om duurzamer te consumeren is er, doelen voor hergebruik komen er aan, zorg dat je bedrijf er klaar voor is.

Juist om te doen, economisch slim

Ander, milieubewuster consumentengedrag vraagt om een zorgvuldige communicatie met de klant en het aansluiten bij hun motivaties en ambities. Maar ook het overbrengen van de drijfveren en keuzes van de ondernemer zijn van groot belang voor een succesvolle introductie van verpakkingsvrije concepten. SUPZero zoekt klanten waarvoor het verkleinen van hun impact op het milieu door te besparen op plasticverpakkingen belangrijk is.

Echter, als verpakkingsvrij winkelen als concept goed wordt georganiseerd, is het ook in economisch opzicht logisch om te doen. Op bulk kunnen mooie marges worden gemaakt, terwijl je juist ook bespaart op verpakkingskosten.

Creatieve totaalconcepten op maat

Door grondig vooronderzoek naar de successen en uitdagingen voor verpakkingsvrije winkels in binnen en buitenland kent SUPZero de sleutels tot succes en ook de hindernissen. Deze voorsprong biedt u de grootste kans op een succesvolle introductie van verpakkingsvrij winkelen binnen uw formule. SUPZero ontwikkelt Zero-Waste concepten voor zowel Food als Non-Food Businesses.

 • Stap 1: Analyse van grondstoffenstromen en wastemanagement
 • Stap 2: Uitgangspunt is een businesscase om concurrerend onverpakt aanbod te testen ten opzichte van voorverpakt aanbod. Vindingrijke en strategisch slimme concepten maken van een ervaren ‘stap terug in gemak’ een gedragen en toekomstbestendig alternatief. SUPZero biedt klanten een scherp oog voor het benutten van marktvoordelen en branding bij onverpakt winkelen aansluitend bij uw formule. Vanzelfsprekend wordt waar nodig aangesloten bij geldende EU (EG 1935/2004) regels rond verpakken en geldende hygiëne codes.
 • Stap 3: Know-how over gedragsverandering en optimale klantencommunicatie staat borg voor een positieve klantervaring en nieuw winkelgedrag wordt ondersteunt door motiverende media.
 • Stap 4: Pilotfase: Uitstekend projectmanagement en monitoring op milieu impact, en omzet bij real-life testing. SUPZero heeft een groot en actueel netwerk aan benodigde (systeem-) leveranciers om de Zero-Waste oplossing op korte termijn te kunnen realiseren.
 • Stap 5: Implementatie als common business met behulp van alle geleerde lessen uit de pilotfase.

Food & Non-Food Retail

SUPZero ontwikkelt Zero Waste concepten voor zowel Food als Non-foodretail. Food is vanwege strenge regelgeving, hygiëne vereisten en beperkte houdbaarheid vaak een complexere uitdaging om duurzame Zero-Waste oplossingen voor te vinden dan Non-Food producten. Maar voor zowel Food als Non-Food geldt: Een andere aanbiedmethode vraagt ook om aangepast consumentengedrag. Klanten zullen bijvoorbeeld moeten wennen aan herbruikbare verpakkingen, of ze willen garantie dat hun product de vertrouwde kwaliteit heeft ondanks dat het anders wordt aangeboden om verpakkingsafval te reduceren. Oplossingen voor Non-Food vragen over het algemeen een minder lang traject; vaak volstaan stappen 1,2 en 5 al. Maar of het nou Zero-Waste oplossingen betreft voor een supermarktketen, een bouwmarkt of een tuinketen; elke business vraagt om maatwerk.

Nederland is er klaar voor: Onverpakte verkoop en herbruikbare verpakkigen

SUPZero sprak tussen 2019 en 2020 met vrijwel alle Nederlandse supermarktketens om te verkennen wie er open stond voor piloten met onverpakte verkoop. Aangezien de interesse groot was, maar de koudwatervrees ook drong SUPZero vanuit het Plastic Pact aan op consumentenonderzoek door de overheid. Van alle landen om ons heen was data overtuigend en aanwezig, maar over de Nederlandse consument ontbrak die. Maar nu niet langer; Verschenen in augustus 2021: Kansen om Nederlanders en Nederlandse supermarkten in beweging te krijgen voor herbruikbare verpakkingen.

Slechts 13% van de Nederlandse consumenten ergert zich niet aan plastic verpakkingen in de winkel. 87% dus wel! En heel belangrijk; de Nederlandse consument is klaar voor herbruikbare verpakkingen. Ten eerste omdat men het goed voor de planeet vindt, en ten tweede omdat het goed voelt. Het is wachten op de eerste grote Nederlandse supermarkt die hier gehoor aan gaat geven.

Onverpakte verkoop van food in het Buitenland

Verpakkingsvrije concepten zijn effectief om veel plastic/ verpakkingsmateriaal uit te sparen. Reken op 70% kleinere milieu-impact op basis van LCA’s ten opzichte van voorverpakt aanbod.

Winkels/ ketens die u voorgingen in het buitenland boeken owel qua omzet als qua reacties van klanten mooie resultaten:

Wat biedt verpakkingsvrij uw onderneming?

 • Significante bijdrage aan planet-proof ondernemen. Afhankelijk van de systeemkeuze zal de milieu impact tot 70% kleiner zijn ten opzichte van voorverpakt aanbod. 
 • Krachtig duurzaam imago
 • Effectieve oplossing om te voldoen aan regelgeving op verpakkingen:  (Plastic Pact & SUP direction van de EU).
 • Benut uw unieke positie als winkelier om een groot publiek te laten kennismaken met verpakkingsvrij winkelen.
 • Bulk biedt de mogelijkheid om interessante winstmarges te maken.
 • Verpakkingskosten (denk ook aan secundaire verpakkingen) worden uitgespaard of verminderd.
 • Eens geadopteerd door uw klanten, gaat het om repeat business: Loyalty. 

SUPZero biedt de Full-service oplossing om met uw bedrijf veel plastic afval te vermijden en uw klantenkring kennis te laten maken met het winkelen van de toekomst. Interesse? Neem contact op voor een afspraak.

Contact

Benieuwd wat ik voor uw bedrijf kan betekenen op het gebied van afvalreductie en Zero Waste oplossingen? Bel of mail

Hilde van der Vegt

Hilde@SUPZero.nl

06-25299028

Profiel

Met 20 jaar ervaring als Marketingmanager verplaats ik me makkelijk in verschillende belangen en doelgroepen. Ik ben ervaren in het leiden van grote projecten met verschillende stakeholders en heb vele innovatieve concepten en campagnes voor Goede Doelen gerealiseerd. Door mijn werk als marketeer voor charities combineer ik mijn commerciële instelling met veel kennis en ervaring met massacommunicatie, gedragsbeinvloeding en marketingconcepten die werken voor grote groepen. Ik ben inhoudelijk gedreven en overtuigend. In de samenwerking een plezierige persoonlijkheid met oog voor de mensen met wie ik samen werk aan een concreet resultaat.

Als gezin maken we zoveel mogelijk Zero-Waste keuzes. In ontwikkelingslanden waar ik voor werk af en toe moest zijn zag ik met eigen ogen hoe slecht waste management het bijzonder zichtbaar maakt dat plastic het leven en de gezondheid ontwricht van mens en planeet. Je realiseert je dan dat recycling alleen geen oplossing is. Drastisch minder gebruik van single use plastic is niet alleen nodig, het is ook gewoon mogelijk. Er zijn met creativiteit en omdenken van producten en processen onverwachte Zero-Waste oplossingen te bedenken.

Dit motiveert mij sterk om oplossingen te ontwikkelen voor bedrijven die een positieve impact willen maken op het gebied van afvalreductie en die kunnen sturen op de aanbodzijde. Samen met ketenpartners en bedrijven kan SUPZero systemische oplossingen bedenken en implementeren die consumenten helpen om een minder vervuilende leefstijl aan te nemen.

Ik heb in binnen en buitenland gesproken met Zero-Waste ondernemers, en onderzocht wat factoren voor succes en falen zijn. Deze voorsprong in kennis en ervaring is nuttig om op de meest kansrijke manier verpakkingsvrij winkelen te kunnen organiseren voor mijn klanten. Ik kom daarover graag met u in gesprek!

Meer over mij is te vinden op mijn linkedin profiel.